Saltar al contenido

Trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible en la educación primaria

Het project

In 2020 hebben Basisschool de Tandem en Leefschool het Droomschip samen met Ceip Marqués de Lozoya uit Spanje een Erasmus+ project bij de EU ingediend.

De duurzame ontwikkelingsdoelen kwamen steeds meer in de belangstelling. Als school die duurzaamheid zeer belangrijk vindt, vonden we dat we hiermee aan de slag moesten gaan.

Toen we via de scholengroep het voorstel kregen om samen met een school Segovia een Erasmusproject te schrijven, vonden we al snel ons gemeenschappelijk thema.

Onze leerlingen bewust maken van de SDGs en hen via verschillende media inspireren om actief na te denken over de toekomst, werd ons gezamenlijk doel.

Onze doelen

Er werden door de leerkrachten van alle betrokken scholen vijf doelen geselecteerd waar we gedurende twee schooljaren workshopdagen hebben georganiseerd. Dit telkens gekoppeld aan een bepaald medium (STEM, dans/muziek, drama, beeld, media).

DOEL 1: Geen armoede

Tegen 2030 alle armoede, in al haar vormen en overal, beëindigen.

DOEL 13: Klimaatactie

Actie nemen om de klimaatveranderingen te bestrijden.

DOEL 3: Goede gezondheid en welzijn

Zorgen voor een goede gezondheid en welzijn voor iedereen.

DOEL 10: Ongelijkheid verminderen

Streven naar gelijkheid voor iedereen ongeacht het geslacht, leeftijd, herkomst, godsdienst, …

DOEL 4: kwaliteitsonderwijs

Toegang tot goed onderwijs verzekeren voor iedereen.

Er werd in vier  periodes gewerkt waarbij er telkens één of twee gekozen doelen aan bod kwamen. Per periode vond een uitwisseling van leerkrachten tussen België en Spanje plaats. Tijdens de mobiliteit deden de leerkrachten inspiratie op voor de organisatie op rond het gekozen duurzaam ontwikkelingsdoel en het medium. Na iedere mobiliteit werd een workshopdag georganiseerd voor alle drie de scholen. 

Via deze website willen we andere scholen inspireren om met de duurzame ontwikkelingsdoelen aan de slag te gaan.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Dit zijn 17 doelstellingen rond duurzame ontwikkeling die Europa voor al zijn lidstaten wil bereiken tegen het jaar 2030.

Doelpubliek

Ouders


Om het project aan de ouders introduceren (in volle coronatijden), maakten we een ingesproken presentatie die via al onze online kanalen verspreidden. 

Leerlingen


Na de workshop op de pedagogische studiedag, kregen de leerkrachten de opdracht om de SDGs in het algemeen te introduceren in de klas. Deze activiteiten werden samen gemaakt op de workshop van Djapo. 

Dit werd naargelang de leeftijd op een andere manier gedaan.

Kleuters

Bij de kleuters werd er gebruikgemaakt van de figuurtjes Gloob en Theo. Deze figuurtjes zijn ontworpen door Djapo en zorgen ervoor dat kleuters op een speelse manier kennismaken met de duurzame ontwikkelingsdoelen. De kleuterjuffen gebruikten enkele prentenboeken die aangekocht werden en gingen zo aan de slag met een klasgesprek.

Eerste graad

In de eerste graad werden de SDGs eerst geïntroduceerd in een onderwijsleergesprek. Nadien werd de les ‘Koning van de wereld’ gegeven. Deze les werd gemaakt door Djapo.Tweede graad

In de tweede graad werd nog dieper ingegaan op de SDGs en wat ze precies zijn in een onderwijsleergesprek. De leerlingen werkten hier enkele lessen rond met verschillende activiteiten in een doorschuifsysteem.

  • Het bordspel van de Verenigde Naties.
  • Een memorie
  • Een renspel


Derde graad

Ook in de derde graad werd gestart met een onderwijsleergesprek. Hierna gingen de leerlingen aan de slag met het verwerken van de informatie door een workshop van Djapo te volgen (gegeven door hun leerkracht). Deze workshop werd ontworpen door Djapo.

Leerkrachten


Op een pedagogische studiedag lieten wij Djapo een introductieworkshop aan de leerkrachten geven. De onderwerpen van deze workshop waren: 

  • Wat zijn de SDGs? 
  • Waarom is het belangrijk dat wij als school hiermee aan de slag gaan? 
  • Hoe kunnen we dit inzetten in onze lessen en onze dagelijkse klaspraktijk?